Info voor patiënten

 

EVEN VOORSTELLEN

   Dr. Johan Vanden Bulcke, huisarts

   Dr. Caroline Burm, huisarts

Céline Thoen & Thomas Vanden Bulcke, praktijkassistenten

Elke voormiddag komt u bij hun terecht. Zij boeken afspraken in, verwijzen u naar het gepaste telefonisch halfuur en nemen boodschappen aan. Zij zullen de administratieve gegevens in uw dossier aanvullen en verbeteren aan de balie in de wachtzaal.


CONSULTATIES

We werken enkel op afspraak. Dit biedt ons het voordeel van een efficiëntere werkplanning en voor de patiënt zijn er minder lange wachttijden. We streven naar een georganiseerde maar soepele werking waardoor we op maat beschikbaar kunnen zijn voor dringende en minder dringende vragen.

Voor een goed functioneren van het systeem en met het oog op een kwaliteitsvolle geneeskunde is het nodig dat volgende regels worden gerespecteerd:

* Indien u met twee personen aanwezig zal zijn op de raadpleging moet u voor twee personen reserveren, hetzij telefonisch, hetzij online

* Voorschriften voor medicatie bestemd voor derden worden (nog steeds niet) meegegeven met een aanwezige patiënt.

* Voorschriften worden ook niet afgeleverd op telefonisch verzoek. Er wordt tijdens de raadpleging bepaald wanneer een volgende controle noodzakelijk is en tot dan wordt voorzien in medicatievoorschriften.

* Probeer op tijd te komen en indien u toch verhinderd bent, laat het dan zo vlug mogelijk weten. Zo kunnen we iemand anders helpen.

* Maandag is een drukke dag. Een controleconsultatie of verlenging van medicatie wordt bij voorkeur gepland op een andere dag.

* Een afspraak voor een nuchtere bloedafname regelt u best enkele dagen op voorhand.

* Voor raadplegingen die meer tijd vragen maakt u best telefonisch een afspraak.

* Ondanks een afsprakensystemen kunnen er heel dringende raadplegingen of bezoeken tussen komen waardoor de wachttijd uitloopt. We vragen hiervoor uw begrip. Wanneer we de streekwacht waarnemen moeten oproepen aan de wachtdienst met voorrang behandeld worden.

*  Best boekt u uw raadpleging, online of telefonisch, vóór de middag. We moeten aanwezig zijn in de praktijk om de afspraak te kunnen registreren.


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die zich niet naar de raadpleging kunnen verplaatsten. In de praktijkruimte zijn er immers heel wat meer mogelijkheden voor wat betreft het raadplegen van het dossier, databanken of literatuur, gebruik van gepast materiaal of uitvoeren van een bijkomend onderzoek.

Gelieve de huisbezoeken vóór 10.00 uur aan te vragen. Voor huisbezoeken die relatief dringend zijn kan niet altijd een arts "gekozen" worden. Volgens het interne werkschema komt of dr. Burm of dr. Vanden Bulcke langs aan huis.


TELEFONISCH OVERLEG

Zowel voor de arts als voor de patiënt zijn telefoonoproepen tijdens de consultatie zeer storend. We streven met het online-afsprakensysteem naar een beperking van telefoonoproepen. Voor het bespreken van resultaten of specifieke vragen wordt u verwezen naar een telefoonhalfuurtje. Voor een uitgebreidere bespreking of probleem maakt u best een afspraak.

Telefonische beschikbaarheid: dagelijks van 12u30 tot 13u en van 17u tot 17u30. Zie schema voor de beschikbaarheid van de artsen.


Dr. Burm

  12u30-13u 17u-17u30
maandag    
dinsdag    
woensdag    
donderdag    
vrijdag    


Dr. Vanden Bulcke

   12u30-13u  17u-17u30
maandag    
dinsdag    
woensdag    
donderdag    
vrijdag    WACHTDIENST

De wachtdienst gaat tijdens de week in vanaf 19u en loopt tot de volgende ochtend 08u. In het weekend loopt de wachtdienst van vrijdag om 19u tot maandag om 08u. Op feestdagen van de avond voordien om 19u tot de volgende dag 08u.

week : via de lokale huisartsenkring 03/70 70 622

weekend en feestdagen: via Huisartsenwachtpost Waasland 03/361 0 361

Gelieve u zo mogelijk naar de wachtpost te begeven en naasten daarin zo nodig praktisch te ondersteunen. De wachttijden voor niet te verplaatsen zieken lopen erg op door huisbezoeken die om "praktische" redenen gevraagd worden.

Voorschriften voor onderhoudsmedicatie inbegrepen slaapmiddelen worden tijdens de wachtdienst niet afgeleverd.

 

Enkele andere nuttige nummers: Tandarts met wachtdienst: 0903 99 838

Apotheker met wachtdienst: 0903 99 000 en www.apotheek.be of www.kavw.be . Via de politie vanaf 22.00 uur.

 <stro